Monday, 28 October 2013

මගේ සිහිනය

මා දකිනා මා පතනා
මගේ සිහිනය නුඹමය...
ඒ සිහිනයට හෝ ආදරයට
සසැඳිය හැකි කිසිවක්
මෙලොව නොමැත..
දෑස් පියන්පත් අතර
සක්මන් කරන
පියවුණු දෑස් පියන් යට
නිදහසේ සැරිසරන
උමතුවු සිතිවිල්ලකි නුඹ
මා උමතු කරවන
මා සිතේ තනිවන....

වැන්දඹු හිත

අහස ගුගුරා....
අකුණු පුපුරා....
මගේ හිත වැන්දඹු වුනා....
වසා ගන්දොර මගේ හිමියනි
නුබට රිසි නම් යන්ට යන්නෙමි.....
ආලයක් නැතී...
තාලයක් නැතී...
විජිතයේ
කටු ඔටුනු හැර යමි...
කාලයක් අපි අදාරෙන් සිටි
සොඳුරැ මතකය අරන් යන්නෙමි
බැන්ද රන් දම්
මගේ ගෙල වට
මුදා විසිකොට​
අඞන අහසට
මගේ සිහිනයේ නුබ නිදන් කොට
කුරුටු ගී දහසක් ලියන්නෙමි..

මගේ හිත වැන්දඹු වුනා...

Sunday, 21 July 2013

අහස නුබ මෙතරම්

අහස නුබ මෙතරම් 

සයුර නුබ මෙතරම් 

ආදරේ මෙතරම්

සිහිනයකි නුබ නම් ....

සිහින දකිනා  අදුරු කුටියේ 

උදා කිරණයි නුබ මගේ

ජීවිතේ හඩයි නුබ ඉල්ලා

නුබට මා ආදරේ ....

Sunday, 30 June 2013

There are times

There are times
when I feel your presence
at my side

There are times
when I hear you say
it will be alright


There are times
when I miss you
and my heart begins to ache
and I smile through the pain

But then there are times
when I realize
this is just the way
it has to be
there’s no you and me

There are times when
I feel strong
and I know that I
can finally move on

There are times when
my mind is at ease
and I can enjoy life
and all it can bring

There are times when
I miss you
and times when I’m okay
it’s getting better everyday

Wednesday, 5 June 2013

ආදරේ

හාදු වැස්සේ තෙමිලා ආදරේ දුන්නා...
නීල දෑසේ ගිලිලා ජීවිතේ හෙව්වා...
නුහුරු නුපුරුදු හැඟුම් ගානක්
රෑ පුරා මැවිලා ආදරේ වැහැලා...
සුවද ළමැදේ රැදුනු හැම දේ...
කවියකින් ලිව්වා...
ඉරට සද සේ ඉමුද අහසේ...
ආදරෙන් කිව්වා...
සුන්දරයි ඉතින් ජීවිතේ..
ඒ තරම් ගලයී ආදරේ...
මහද ගැඹුරේ ඇදුනු සෙනෙහේ...
ඔබට මා පිදුවා...
සයුරු පතුලේ හැදෙන මුතු සේ...
ඔබ වටී කියුවා...
ඒ තරම් ඔබයි ජීවිතේ
සුන්දරයී ඉතින් ආදරේ...Wednesday, 29 May 2013

If you only knew

If you only knew
How my life really is
You may not judge me
Like I'm some math whiz

If you only knew
What I go through every day
Then the things you say about me now
You may no longer say

If you only knew
That I don't sleep much at night
'Cause the tears keep on flowing
And my life has no light

If you only knew
About my hurts and my pains
About the darkness of my day
And all the tear stains

If you only knew 
Who I am inside
But I guess you'll never know
'Cause I always seem to hide

If you only knew 
How I feel all the time
And if you could only read
Read this little rhyme

If you only knew 
What I always dream
Then maybe you would realize 
Thaings aren't always as they seem

If you only knew 
The type of life I lead,
How many tears I've shed,
Or how much help I need

If you only knew
That I am not how I look
I'm not some happy little girl
For my life has been shook 

If you only knew 
How much pain I have gone through
Then maybe you'd accept me for me
And stop comparing me to you

Thursday, 23 May 2013

I'll be waiting for you...

I'll wait for all the happiness,
that only you can give me,
i'll wait at that place always,
where you have left me,
i'll wait for realizing my sweet dreams with u,
i'll wait with full belief cause i know you are true,
i'll wait for that home of imagination,
that was created someday by you and me,
i'll wait for that comforting sensation,
which comes when u r with me,
it seems almost impossible,
that you'l come back in my life again,
but my heart doesn't understand,
any logic to it seems vain,
i know that i was wrong somewhere,
that is why you left me,
but i am ready for correcting my all mistakes
please come back,
and say u love me more than anything,
words,feelings anything i know will not move you this time,
but my love is not that weak that it'l break,
i'll wait for u for my lifetime
I'll wait til this earth will touch sky,
this love will remain in my heart even after i die,
i'll wait for you til i believe in love dear,
i'll wait for you beyond my all fear,
i know you are mine and you'll be with me some day,
and i'll wait with all hopes and smile for that day,
i love you beyond all limits to the extent tat love itself is small,
i love you so much sweetheart,i can say all,
i am living cause i am waiting for that very day with you,
i am waiting cause my love is true,
i know you are nice at heart,
i know you are the best sweetheart,
and so for the outcome i don't fear,
so i am waiting my baby,
and will always wait for you,
death also can not make me away from you,
you are so special that to describe it all words are few,
come back sweetheart,cause love happens once,
and my love for my life is only you..

Sunday, 19 May 2013

නිහඩ මොහොතක

හිතුවෙවත් නැති නිහඩ මොහොතක 
අහම්බෙන් නුබ හමුවුණා ..
ආදරේ පිරි දෙනෙත් අබියස 
මගේ හදවත ගොළු වුනා ..
ඇසුරුකළ මේ පුංචි කාලෙට 
හදවතින් අපි ලං වුනා ....
මටත් නොදනිම වගේ මගේ සිත 
නුබට ගොඩක් පෙම් කලා ...
විටෙක හදවත නුබෙන් රිදුනම 
නෙතින් කදුලැලි පිටවුනා... 
නමුදු සැනකින් මහද සනසා 
මුවග හසරැලි මතු කලා ...
කෙසේ සිත්මද ඔබ මගෙන් 
දුරස් වුවා කියා..
නික්ම යනු බැහැ ඔබේ මතකයෙන් 
පෙරුම් පුරන්නෙමි එකට ඉන්නට 
උපදිනා මතු  හැම බවයේම ....

Saturday, 18 May 2013

මම නුඹේ සඳ කිඳුරියයි

පින්බර සෙනෙහසක් දුන් පෙම්බර කුමරාණ

පන්සල් සුවඳ දැනෙයි නුඹ ළග නැතුවාට

හිමි සඳු නුඹයි මතු උපදින හැමදාම 

පාළුයි හිතට හීනෙන් නුඹ ආදාට ....... 

අහස නුඹ, මම නුඹෙ තනි තරුවයි

ළග නැති නිසා මගෙ හිත අමාවකයි

ඉකි ගසන ඇස් දෙකට නුඹෙ රුව හරි දුරයි

එන්න මා සනසන්න සිත මගේ අසරණයි ......

මද නලක දැවටිලා එන සුවඳ නම් නුඹගෙමයි

නුඹෙ දෙතොල් සුවඳ දැනී හිත මගේ පාරවයි

දුක නැතිද හිමි සදුනි මට කඳුළු බර වැඩියි

රහසේම හඩන මම නුඹේ සඳ කිඳුරියයි .....

Love Me TomorrowLove me tomorrow for it is a new day
Love me again like you did the first day
Love me always for my heart beats for yours
Kiss me sweetly and gently upon tomorrow morning
Hold me tightly for I'm afraid to fall 
Don't forget your promises for I had too many broken
Hold my hand to guide the way
Hold my heart to keep it safe
Tell me tomorrow that today wasn't a dream
Tell me sweet nothings as I begin to sleep
And Ill always remind you that I am yours alone
Truly and forever until were reborn
Then I will find you once again
To tell you I love you all over again

Friday, 17 May 2013

I'm Gone

Scream at me, 
maybe your voice will kill me inside
Hit me with your words,
what's the worse that could happen, 
bruise my memories
Ignore me,
hopefully I'll go mad with silence 
Hate me more then anyone ever could, 
so I could try to hate myself more
Walk away,
I'll just walk straight into my own hell
Love me, 
too late, 
I'm not exist in this world
I'm already gone ......

I miss the way we used to be

I miss the way we used to be
Staying up late
Texting until Midnight
We shared everthing
We had our own inside jokes
I fell for you
You fell for me..
We got to know each other so well
Then things start to change
You change the way you loves me
The way you used to call me
I felt apart, I felt horrible
I need you
I felt lonely without you
I wanted You back as a same person you used to be
I feel the same way
I love you with all my heart unil my last breath
With out you I feel broken
I miss the way we used to be
I really do.......Thursday, 16 May 2013

ආදරෙයි මහ සයුරක්

ආදරය සොඳුරු කඳුළක්
කීව නුඹ ගී සහසක්
පදවැලක ඇති මිහිරක්
බැඳුනු නුඹ හිරු එළියක් .......

ප්‍රේමයට මෙතරම් හැඩක්

ගෙනෙන නුඹ කවි පොකුරක්
ගලන කඳුළට සතුටක්
දුන්න නුඹ මට දෙවොළක් .....

අහිමි නුඹ විල් ගගුලක්

හදට ගෙන එන මිහිරක්
ආදරෙයි මහ සයුරක් 
පරදවා මගෙ සුසුමක් ......

Bottom Of My Heart


You Touched My heart with thousands Pleasures And broken in to million Pieces...

I want to run, I want to hide.
From all the pain he caused inside.
I want to scream, I want to cry.
I love him more than he will ever know.
He hurt me bad, the pain is deep.
From all the promises he couldn't keep.
All the lies, I heard him say.
Are in my head and just won't fade.
He doesn't love me, and he never will.
He will never care, how I feel.
has anyone loved you more than I do?
Never cry my love
cause you'll make me bleed.
Always be happy
I know you feel nothing.
For you I'm just a silly game
That you played with once
and now you hate even to look at.
You won the game my love....
Nothing left to break me further...


Wednesday, 15 May 2013

Miracle of Love

මගේ ...

කවද කොහොම මම ඔයාට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තද කියල කියන්න මම දන්නේ නෑ ..මම දන්න  එකම දේ මම ඔයට අවන්කවම ගොඩක් ආදරය කර කියන එක  විතරයි.ඔයත් මට ගොඩක් ආදරය කළා.එක මම මුළු හදවතින්ම වින්දා.දරා ගන්න බැරි තරම් ආදරයක් දීලා එක පාරට ඒ ආදරය වෙනස් වෙනකොට මම කොහොම එක දරාගන්ද මගේ රතරතරන්.. ඔයා මාත් එක්ක හැම දුකෙදීම සැපෙදිකම ඉනවා කිවුවා නේද?මාව මොන ප්‍රශ්න ආවත් තනි කරන්නේ නැ කිවුව නේද ? හැමදාම මම ලගින් ඉනව කිවුවා නේද??එහෙම පොරොන්දු දුන්න ඔයාද වෙනස් වුනේ..මගේ ....හිතනවද ඔයා එක මට දරා ගන්න ලේසි කියලා ??කමක් නැ මගේ රතරන් ඔයාට මාව දැන් ඕනි නැති නිසානේ නේද මව මෙහෙම රිදන්නේ? මාව මග හරින්නේ..මට ඔයාගේ ආදරය ඇද බැදලා ලග තියා ගන්න බැනේ ..එහෙම ගන්න ආදරයෙන් කිසිම තේරුමකුත් නැනේද මගේ ......ඔය තරම් මගේ දුක දන්න කිසිම කෙනකුත් නැ.එහෙම තියෙද්දී මම කොහොමද ඔයා මාව මෙච්චර රිදද්දී විදව ගන්නේ...මම කවදාවත් ඔයාට වෛර කරන්නේ නැ ..මගේ ජිවෙතේ ලැබිචච දේවල් වලට වඩා නොලැබිචච දේවල් ගොඩයි.. කමක් නෑ.. ඔයාට මාව එපානේ.. මම යනවා යන්නම යනවා.... අයිමත් කිසි දවසක ඔයාගේ ජීවිතේට නොඑන්නම..

කයින්ඩ් නපුරි 

Sunday, 12 May 2013

ඒ ඔබමයි.........

ඒ ඔබමයි

ඔබ නැති මා හට ජිවිතයක් තිබේද? ඔබ අහිමිව මා ජිවත් වී කුමටද?

ඔබ අහිමි මා හට මාද අහිමිය
මන්ද
ඒ ඔබමයි ඔබමයි ......
ඔබමයි මගේ ජීවිතය 
මගේ ආදරය මගේ සිනහව මගේ දුක මගේ බය
දැන් ඔබමයි
ඔබගේ ආදරය මගෙන් වෙන් කල නොහැකි වෙන තරමටම මගේ ජීවිතය වෙලා ගෙන
ඔබ වෙනුවෙන්ම මා ජිවත් වෙන මා හට 
මගේ හැම හුස්මකම දැන් ඔබ පමණයි 
ඒ ඔබමයි.... ඔබමයි...... ඔබමයි ....

Thursday, 9 May 2013

I love you

I love you.
You’re the joy in my heart, 
The sparkle in my eye,
The light in my life.

I love you.
You’re the wind to my wings,
The steps to my dances,
The voice to my songs. 

I love you.
You’re the reason for breathing,
The purpose for thriving,
The cause for living.

I love you.
You’re the most caring human being,
The very generous and gentle,
The loveliest of them all.
I love you with all my heart until my last breath

Tuesday, 7 May 2013

Thanks for playing with my feelings

Thanks for playing with my feelings, 
How i wish i could stop my heart from beating, 
Thanks for playing with my heart, 
At least to you this was a fun part, 
To you i was just a game, that you tried to win and succeeded, 
Sooner you will bored and you will left me deserted, 
Thanks for playing with my head, 
Your sick little mind games, 
You kept me guessing, till the very end, 
Thanks for playing with my emotions, 
According to you this was my weakness, 
Thanks for your fake love, 
Thanks for pretending that your cared, 
Thanks for showing me, a man with a heart is not a man at all, 
Thanks for proving that I'm a fool, to have trusted you, 
I will hate myself, till the very end, for loving you........................... 

Monday, 6 May 2013

තේරුමක් නැති ආදරය

සදක් වගේ ඇවිදින් ඔබ 
නැවතුන මගේ සිත ලග..
පෙර සසරේ පැතුමකට 
අපි අපට ලංවුනා ...
හිත පුර ඔබ නොඅඩුව ආදරය ,
මා හට පිදුවා ...
අදහන්න බැරි තේරුමක් නැති 
අපේ සිත්  රවටමින් 
මංමුලා නොවිද අපි...
කිමද පතන්නේ ඔබ මගෙන් ආදරය 
මංමුල වෙන බව දැන දැනම ...

Tuesday, 30 April 2013

Dear Heart

Dear Heart,
What I wish to tell you,
What I wish to say,
My broken heart keeps getting broken,
Nothing was ever meant to stay.
What wishes were on your list
What wishes turned light to mist
Where did we go astray
Somethings were never meant to be
Nothing was ever meant to stay.
Dear Heart
Stay with me
Beat for me
Live for me
Dry my tears
Laugh with my lips
for soon you will be alone....
Nothing was ever meant to stay.

Thursday, 18 April 2013

Dreams are always better than real

I want you to love me
Just one more day
And let me feel those nice 
feelings once again
Let me forget that you have already went away
cause that will make me go insane
Let me love you one more day
To give you more love
that may make you stay
Come back to my life once again appear
Stay in my heart come near
Remove this fear
Let us fall in love once more
And from this dream don't make me awake 
Don't say goodbye
Don't close the door
You were the sweetest dream I know
Dreams are always better than real......

Sunday, 14 April 2013
ලැබුවාවූ අලුත් අවුරද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන

නිරෝගිමත් වැඩියෙන් මිල මුදල් ලැබෙන 

වාසනවන්ත

සුබ අලුත් අවුරුදක් වේවා!!!

Sunday, 7 April 2013

Brand New Me

It's been a while
I'm not who I was before
You look surprised
Your words don't burn me anymore
But I guess it's clear to see
Don't be mad
It's just a brand new kind a me
Can't be bad
I found a brand new kind a free
It took a long, long time to get here
 It took a long, long road to get here
It took a brave, brave girl to try
It took one too many excuses, one too many lies
Don't be surprised, don't be surprised
It's just a brand new kind a free
That ain't bad , I found a brand new kind a me
Don't be mad
It's a brand new time for me

Wednesday, 3 April 2013

I need your love


I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you tonight
I need your love
Now I'm dreaming, will ever find you now?
I walk in circles but I'll never figure out
What I mean to you, do I belong
I try to fight this but I know I'm not that strong
And I feel so helplessly
Watch my eyes are filled with fear
Tell me do you feel the same
Hold me in your arms again
I need your love

Tuesday, 2 April 2013

ඔබ ලගින්


ඔබ ලගින් ඉන්න බැහැනේ ඇය ඔබ ලගම නිසා
ඔබ දුරින් ඉන්න හැම මොහොතක දුක උරුම වෙලා
මගෙ ආදරේ අයාලේ එය දන්නවනේ ඔයා
ඔබ ලගින්ම ඉන්නට මට වරම් නැති වෙලා

ඔබ නොදැක ඉන්න බැහැනේ තනිකමින් මා වෙලෙන්නේ
ඔබ නොදැක ඉන්න හැම මොහොතක කදුලු පිරෙනවා
සිත ඔබට දීලා මාගේ තුරුලේ රැදෙන්න ඕනේ
හැමදාම එහෙම ඉන්නට මම පෙරුම් පුරනවා

මට කවුරුවත්ම නෑනේ ඔබ විතරමයිනෙ ඉන්නේ
ඔබ නොලැබෙන බව දැනගෙන ආදරේ කරනවා
මුලු ලොවම මාගේ ඔබනේ මම නෙමෙයි ඔබගෙ ලෝකේ
මගෙ හුස්ම යනතුරා ඔබ හට ආදරෙයිනේ මා

Wednesday, 27 March 2013

Why not MeEscaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild trying
 hard not to fall
You tell me that you love me
my heart is broken up into pieces
Cause i know i'll never free my soul
it's trapped in between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor
why tell me why not me
why we're meant to be
Baby i know i could be all you need
I wanna love you
if you only knew how much i love you
So why not me????

Sunday, 24 March 2013

Reasons why We start this


Dear Readers,

We decide to clarify something very important thing about this blog. Why we are writing this blog?? Firstly we are new to this .And whatever   we are posting here we think no harm to anyone. Also what we are seen listing in our day today life we used to post here.. So if anyone have personal problem with that we can’t help it. It’s not our problem. Furthermore, We are not writing this blog impress anyone .Just to get little relief from our busy day to day life we start to do this .And we don’t have time to find out what’s going with other blogs and where they getting this stuff and all..etc..If something nice interesting we used to comment on it .So I hope the person really wants to know why we are writing this got the specific answer from our side. Moreover we believe we have our own Independence.

Conclusion- IF you don’t like our blog don’t read it and if you don’t like to comment on it don’t comment on it ..that is very simple. No forcing at all. And this blog is not our Life. Just we are writing this to get a relief from our stress life.. HOPE YOU UNDERSTAND ...


'අපිට කාවවත් කපාගෙන ඉසරහට යනවත් කැපිලා පෙනවත් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැ ...'

'Love us or Hate us both are in our favor'

Cheers!!

Saturday, 23 March 2013

Thought Of the Day
Why


Why play this game?
It's kind of lame

Why give me a kiss

When you're with that snitch

Why tell me you want to be with me

when you cant seem to leave her, you see?

Why miss me when I'm gone

When you don't even want to tag along

Why get so close

when your just going to push me so far away

Why tell me to love you

When you're not even with me

Thursday, 21 March 2013

පෙම් කරන්නේ මම විතරද


අයිති නැති ආදරයකට 
පෙරුම් පුරන මම .....
ඇයිද කදුළු සලන්නේ 
ඔබ ගැනම සිත සිත ....
කිමද මට නොහැකි වුයේ
ඔබ වගේ සිතන්ට.....
මං මුල වෙනබව දන දැනම 
ඇයි මම තවත් පතන්නේ ඔබවම... 

පෙම් කරන්නේ මම විතරද ???

අපි project කරපු හැටි

 අද මම ලියන්නේ අපි A/L  වලට projects කරපු හැටි. අපිට A/L  වලට projects  දෙකක් කරන්න තිබ්බා .එකක් individual project එකක් අනික් එක group project .අපි ඉතින් මේ කාලේ ආදර උන තදටම වැලදිච්ච කාලයක් .කොයි  වෙලාවෙත් බැලුවේ මොන මගඩි වැඩක් කරලා හරි ගෙවල් වලින් එලියට පනින්න .අපේ අම්ම නම් මම හැරෙනකොට දන්නවා  මොකටද හැරෙන්නේ කියල.මොකද එච්චර හොද අවබෝදයක් මගේ ක්‍රියා පටිපාටිය ගැන අපේ අම්මට තිබ්බ නිසා.ඒ වගේම අපේ අමම්ට මගේ යාලුවෝ සෙට් එක අරහං. අම්මා අදටත් කැමති නෑ ..එහෙම වෙන්න හේතුව එයා  හිතන ඉන්නේ යාලුවෝ තමා මාව  නරක් කරේ කියලා.ඇත්ත ඇති සැටියෙන් කිවොත් එකේ අනික් පැත්ත තමා වුනේ .අදටත් ලංකවට ගිය වෙලාවක මම යාලුවෝ හම්බ වෙන්න යනවා කිවොත් බාල්දි ගොඩයි .වටේටම කතා කරලා වැඩේ දෙල් කරන්මයි ෆුල් ට්‍රයි එක දෙන්නේ.ලොක්කටත් මගේ යාලුවෝ අරහං නිසා අම්මයි බැනයි තකට තක බාල්දි දාන්න .(එහෙම දෙවල් කරාට මම ගොඩක් හොද ලමෙක් හොදේ ..)

ඉතිං කොහ්මහරි මේ project කිරිල්ල අපේ මගදී වැඩ සදහා යොදා ගත්තා .දැන් ඉතින් අපේ සෙට් එක හැමදාම මහජන පුස්තකාලේ ..මට නම් ගෙදරින් එලියට බහින්කොටම ගෙදර එන්න ඕනි වෙලාව කලින්ම දැනුම් දීලා එවන්නේ .යාලුවෝ අම්ම ගැන දන්නා නිසා කල්තියා සැලසුම දියත් කරනවා.අපි ඉතින් පැයකින් ඔක්කොම සටහන්  ලියනවා.ඊට පස්සේ කරන්නේ අපේ ඉතින් මහගෙදරට පනින එක තමා .මහගෙදර කිවුවේ MC එකට .එක  නිකන් අපේ ගෙදර වගේ ඒ දවස් වල.ඉස්කෝලේ ලගම තිබ්බ නිසා වලවල් බහින්න අපේ කට්ටියට කියපු තැන.වැඩි හරියක් අපේ සෙට් එකේ අයට  කොල්ලෝ සෙට් වුනේ ඔය මහගෙදරින් තමා .කොහොමහරි දවසක් අපේ ගෙදරට එහෙන් මෙහෙන් ආරංචි වෙලා තිබ්බා අපි MCඑකේ රස්තියාදු ගහනව කියලා .ඉතින් අපේ අම්මා උදේ මම එලියට බහින්න හදනකොටම මෙනන් කිවුවේ නැද්ද ඔහොම ඉන්න අද  තාත්තා ගිහන් බසවි කියල.දැන් ඉතින් මට මාර සනීපයි .අනික් අයට කියන්න විදිහකුත් නැ .මොකද ඊට කලින් දවසේ අපි ලොකු වැඩසටහනක් දාගෙන හිටියේ සෙට් එකම ෆිල්ම් එකක්  බලන්න යන්න.දැන් ඉතින් හරි ෂෝක් මමත් ඉතින් තාත්තා එක්ක ගියා.කට්ටිය දැක්ක විතරි ෆුල් හොල්මන් .මමත් ඉතින් නිෂබ්දව හිටියා .තාත්තා  ඇහුව කීයටද ඉවර වෙන්නේ කියලා අපි කිවුවාවෙලාවක් කියන්න බෑ තාත්තේ කියල ..තාත්තාගේ කනෙන් රිගන්න අම්මට වඩා  ලේසි  කිවොත් මම හරි.ඉතින් අපිව ඇතුලට දාලම එයා ගිය වැඩට.අපිට ෆුල් හැපී .10.30 ෆිල්ම් එකට යන්න තමා දැන් එදා කට්ටියගේ ප්ලැන් එක තිබ්බේ.දඩිබිඩියේ ලියාගෙන කොළ ටික අපි කට්ටිය හා හා පුර කියල බැස්සේ නැද්ද එලියට.138 බස් එක ගන්න මෙන්න තුම්මුල්ලේ හන්දියට එනකොට අපේ තාත්ත අපේ හොර අල්ලන් මග ඉනවා .දැන් ඉතින් කට්ටිය මීයට පිම්බා වගේ.ඇහුවේ කොහෙද යන්නේ කියලා මම කිවුවා අපි ගෙදර යනවා තාත්තේ අපි වැඩේ අද කරන්න බැරි වුනා අරකයි මේකයි කියලා තඩි බේගලය ඇදලා දැම්මා .දවසම චක බ්ලාස් .11 වෙද්දී මම ගෙදරත් අවා.අර අහිංසක කොල්ලෝ ටික අපි එනකම් MC එකේ වේලි වේලි හිටියා  කියලා ඊට පස්සේ හමබ් වුනාම අපිට කිවුවා .

අපේ මවුතුමිය දැනගෙන හිටිය මේ  library ගමන මොනා හරි මගදී වැඩක කොනක් කියලා .අපේ අම්ම මට ගේම් දෙන්නේ යටින් ඉතින් දවස්ක්  එක පාර කිවුවේ නැද්ද අද මාත් ඔයත් එක්ක libraryයන්න එනවා කියලා.මට දෙලොව රත් වුනා එදා කොල්ලෝ ඔක්කොම library එකට එනවා කියලා තිබ්බේ .දැන් ඉතින් මක් කරන්නද අර ගෙදර වැඩ ඔකොම දාලා අපේ අම්මා නංගිවත් ඇදගෙන මගේ පස්සෙන් අවේ නැද්ද.දැන් කටියම අම්මා දැක්ක ගමන් දැන් ගත්තා කටියටම බඩු හම්බ වෙනවා කියලා.අම්මත් ඇවිල්ල අපේ ටේබල් එකට එහා පැත්තේ ටේබල් එකේ වාඩි වෙලා පත්තර​ බලන්න ගත්තා .අපිට මොකුත් කතා කරනවත් බැ  කන තිබ්බේ අපේ මේසේ .කොළ වල ලිය ලිය තම communicate කරේ..කට්ටියගෙන් කුණු බැනුම් මට.දෙහි කපුවා නැති වෙන්න....වැඩියෙන්ම ශයායි හෂි තමයි .දැන් ඉතින් වෙනද ගෙදර යන වෙලාවටම එපැයි වැඩේ ඉවර කරන්න කට්ටිය එදා තමා හරියට project කරේ අපේ අම්මට පින් සිද්ද වෙන්න.මොකද අම්මා එහා පැත්තෙනේ....කොහොමහරි කොල්ලන්ට පණිවිඩයක් දුන්නා library එක පැත්තේ එන්න එපා  කියලා.මොකද අපේ අම්ම අහක යන කොල්ලෙක් අපේ දිහා බැලුවත් හිතන්නේ අපේ කගේ හරි කොල්ලෙක් තමා කියලා . දුම්මල වල්ල අතට ගත්ත ගමන් තමා ඉන්නේ.ඉත්න් ඒ දවසින් පස්සේ project කිරිලත් ඉවරයි .අපි ඔක්කොම දැන ගත්තා වැඩේ දෙල් වෙනවා කියලා .මොකද අපේ අම්මට අහුවුණා කියන්නේ අනික් යාලුවන්ගේ අම්මලටත් කෝල් කරලා මගේ අහිංසක යාලුවන්ටත් උන්හිටි තැන් නැති කරනවා.එක නිසා library යන එක අත ඇරලා දැම්මා .හැබැයි අපි ඔක්කොම හොදට ලකුණු ගත්තා ..ඔන්න ඔහොමයි අපි project  කරේ සහ වලවල් බැස්සේ..හී හී හී